Datasäkerhetsutredning

SatComp samlar kontaktuppgifter enbart för  fakturering. Av uppgifterna framgår namn, adress, telefonnummer och eventuellt epost-adress. Kontaktuppgifterna överlåts inte till tredje parter, (med undantag av fall av obetald räkning till inkasseringsföretag), kontaktuppgifterna används inte till direktreklam.

Kontaktuppgifterna förvaras på endast en dator och ett fysiskt säkerhetsmedia. Av säkerhetsskäl används inte “molntjänster”.

SatComp Oy samlar inte personlig information över besökare av vår internetsida. (cookies)